Skolepolitik

Nye Borgerlige i Vordingborg ønsker at:

  • Skolerne i højere grad skal være selvstyrende. (Selvejende institution kan overvejes)
  • Det er den enkelte skoles eget ansvar at udvikle den bedste undervisningsform
  • Der skal være fokus på en god og professionel ledelse i skolerne.
  • Det er kommunens opgave at facilitere at ”best practice” identificeres, således at denne viden kan deles på tværs af alle skoler i kommunen

Folkeskolen

Som forældre går ens børns fremtid forud for alle andre hensyn.

Nye Borgerlige i Vordingborg så gerne at alle valgte folkeskolen, således at alle sociale lag i barndommen kunne lære at omgås hinanden.

Men i erkendelse af, at der er mange der vælger folkeskolen fra til fordel for en privat friskole, vil Nye Borgerlige i højere grad lade skolerne i kommunen være mere selvstyrende (med mulighed for mere forældreindflydelse), og ikke begrænse mulighederne for at skolerne udvikler sig på forskellig vis. Derved vil konkurrencen fra privatskoler bedre kunne imødegås.

Kommunens opgave er herefter.

  1. At føre en fornuftigt økonomisk politik, så der er tilstrækkelig med ressourcer til at etablere skoletilbud i acceptabel afstand, ligegyldigt hvor i kommunen man bor.
  2. At facilitere at ”best practice” identificeres, således at denne viden kan deles på tværs af alle skoler i kommunen.

Inklusion i folkeskolen:

Nye Borgerlige ønsker at inklusion af elever med særlige behov i Vordingborg Kommune skal evalueres. Dette iværksættes som det allerførste første umiddelbart efter kommunalvalget. Evalueringen skal bl.a. ske baseret på input fra både skoleledere, lærere og forældre.

Inklusionen af elever med særlige behov skal ske ud fra hvad der giver eleverne det største løft både hvad angår trivsel og indlæring!

Målet er at have kommunale skoler, der tiltrækker børn med særlige behov. Udviklingen skal vendes, således at forældre foretrækker de kommunale tilbud, også på inklusionsområdet.