Kandidater til KV17

Jørn Rasmussen
Mange af de konflikter vi oplever i dagligdagen skyldes Christiansborgs lovforbistring.
Derfor skal vi i Vordingborg kommune holde sammen imod denne udefrakommende trussel og håndhæve det kommunale selvstyre. Og glem ikke. Trives landsbyerne trives byerne.

se yderligere: www.jornrasmussen.dk

Michael Adsetts Edberg Hansen
Bor i Jungshoved, far til tre og gift. Er uddannet PhD, og har boet
flere år i udlandet. Pendler dagligt til København. Naturen og de
landlige omgivelser var årsagen til at valget faldt på Vordingborg.
Har en datter der er autist og mentalt retarderet. Kampen mod det
kommunale system og politikken på skoleområdet er hvad der har
drevet mig ind i lokalpolitik. “Hvis man vil ændre noget, må man gøre
noget.”

Rikke Louise Andersen
Iværksætter, gift med Thomas, mor til to og bor i Nyråd.
Kommunen skal primært have fokus på sine kærneopgaver (skoler, infrastruktur og ældre) og ikke udøve konkurrence­forvridende
virksomhed ved at blande sig i de behov som erhvervslivet i forvejen
dækker.

Tom Gøtterup Svendsen
30 år og vognmand i Dantaxi Sydsjælland. Jeg vil påtale at borgernes behov har første prioritet, derefter kommunens ansatte og til
sidst centraladministrationen. I øjeblikket opleves det at behovsopfyldelse sker i omvendt rækkefølge. Giv os derfor din stemme.

Kim Ringhejm Boutrup
Er styrmand 40 år og bor på Møn med min hustru og 2 børn.Jeg finder det trist at kommunen umyndiggør borgerne, og tager deres penge til en masse projekter, som kommunen ikke burde stå for eller støtte. Mit mål er at give borgerne det frie valg. Stiller også op til regionsrådet hvor fokus skal være at fritstille ydernr.