Kæmpe vindmøller

Omstillingen til grøn energi er vigtig både i den verden vi lever i nu, men især for den verden vi giver videre til vores børn og børnebørn. Heldigvis går udviklingen stærkt, og de nuværende “grønne” alternative energiformer udvikles konstant, samtidig med at nye dukker op.

Der har igennem de sidste år været en debat omkring Vordingborg kommunes rolle i denne omstilling til den “grønne” energi. Især debatten omkring de store vindmøller på land har fyldt en del i debatten.

Det er Nye Borgerliges holdning at der i forbindelse med beslutningen om vindmøller på land er for mange ubekendte faktorer, som er altafgørende for at man kan træffe en beslutning på et ansvarligt grundlag.

Disse er blandt andre:

  • Den manglende viden omkring sammenhængen mellem vindmøllestøj og helbredseffekter. Altså konsekvenserne for folks sundhed ved at bo indenfor en relativ kort afstand af disse vindmøller.
  • Den manglende viden omkring konsekvenserne for natur, turisme, bosætning og erhverv. Vindmøllerne er store og skæmmende i landskabet.
  • Den manglende viden omkring de faktiske forhold i.f.m. den strøm der produceres af vindmøllerne rent faktisk ender som “grøn” strøm i Vordingborg’s borgeres stikkontakter. Energi kan eksporteres, og anden og ikke-grøn importeres i stedet.
  • Den manglende viden omkring de fremtidige ejerforhold og konsekvenserne set med lokale øjne. Med andre ord skal en vindmølle der står på jorden i Vordingborg Kommune selvfølgelig skabe værdi for borgerne i Vordingborg Kommune.
  • Den manglende viden omkring de økonomiske og de faktiske “grønne” besparelser der kommer kommunen til gode. Vindmøllerne kan sælges, og andre kan drage nytte af de “grønne” besparelser, og for eksempel vil det reducerede CO2 regnskab kunne komme andre end kommunens borgere til gode.

Skønt der arbejdes på at få afklaret mange af de ovenstående uklarheder, er forholdene omkring fordele og ulemper meget uklare!

Nye Borgerlige i Vordingborg kommune støtter således ikke opsætningen af kæmpevindmøller på land.

Vi mener til gengæld, at der er oplagte alternativer, der unødvendiggør møller på land. Skal der opsættes møller i kommunen ser vi helst, at det bliver ude i havet.

Vi er endvidere imod enhver offentlig (eller offentlig gennemtvunget, som PSO afgiften) støtte til vindmøller, også havvindmøller