Integrationspolitik

Desværre er der fra centralt hold vedtaget en integrationslov,​ der i den grad konflikter med hvad der på sigt er mest fornuftig for både flygtninge og etniske danskere.
Indenfor rammerne af integrationsloven vil vores politik aldrig være en forventning om permanent opholdstilladelse og dansk statsborgerskab, men forberedelse til hjemsendelse og genopbygning af det liv og den status man er flygtet fra.

Flygtninge:
Får kommunen tildelt flygtninge med opholdsstatus, skal de ikke integreres i det danske samfund, men dygtiggøres i de opgaver de skal løse, når de skal tilbage til deres hjemlande, så snart krigstrætheden melder sig. Derfor er tilegnelse af det danske sprog ikke det som NB-V prioriterer højest. Vi mener faktisk at det er kommunen uvedkommende. Engelsk vil i givet fald være mere relevant.
En permanent bolig til flygtninge kan kun anvises hvis kommunens liste for boligsøgende (der ikke er flygtninge) er tom.

Migranter:
Migranter med permanent opholdstilladelse med henblik på dansk statsborgerskab skal ikke gøres til klienter i velfærdsstaten. Integration er et personligt ansvar – ikke en offentlig opgave. Ønsker man at flytte til og leve i Danmark skal man kunne klare sig selv og selvfølgelig ville blive en del af det danske samfund.

Specielt omkring migranter med muslimsk baggrund:

Rettroende muslimer vil konstant være i konflikt med den danske Grundlov, da deres loyalitet overfor deres religion, tilsiger at Shariaen (de religiøse love som en muslim skal følge) overtrumfer Grundloven. Det vil derfor være en ulykke for alle parter hvis RETTROENDE muslimer slår rod i Vordingborg Kommune og NB-V vil f.eks. ikke tillade at der oprettes koranskoler i det offentlige rum nogen steder i Vordingborg kommune.